Er is de laatste tijd al heel wat geschreven en gezegd over de plannen van minister Borst,  en inderdaad wij zien dagelijks al de gevolgen over de uitvoering hiervan, zoals zij die heeft bepaald.

In het kort komt het erop neer dat er een registratie moet komen voor homeopathische middelen, deze moeten ter keuring worden aangeboden omdat de werkzaamheid van de stof resp. stoffen moet worden aangetoond. Door deze maatregel werd de keuringsdienst overspoeld met homeopathische producten en zij konden het aanbod niet tijdig verwerken. Hierdoor heeft minister Borst uitstel verleend tot 1 juni 2002, daarna moeten alle homeo - pathische producten een RVH vermelding hebben of moeten van de markt verdwijnen. 

Deze registratie echter is een bijzonder kostbare zaak en kan, afhankelijk van het aantal producten, of de samenstelling ervan, voor een producent in de tonnen lopen.

Gevolg is dat er een groot aantal bekende middelen zullen verdwijnen, ja sterker nog, hele merken zullen van de markt worden weggehaald om de simpele reden dat de registratie gewoon niet te betalen is. JAMMER !!!!

Een merk als Pflüger, en een groot gedeelte van het merk Steigerwald gaat van de markt verdwijnen.  Er  blijven een paar specialités over maar de rest is weg. Gelukkig is er een nieuwe serie in de markt gezet die voldoet aan de eisen die minister Borst heeft gesteld

 

 

VSM heeft een zeer uitgebreide collectie van zowel simplex als complex  homeopathische middelen, simplex betekent een enkelvoudige stof en complex betekent dat het middel uit meerdere stoffen in opgebouwd.
De naam Vogel is zeer bekent in Nederland. Het is een uitgebreide serie van homeopathische en fyto - preparaten. OP het terrein van Biohorma ( de leverancier in Elburg ) is een grote kruidentuin aanwezig en deze staat open voor het publiek
Dit is de leverancier van o.a.de Steigerwald preparaten. Een gedeelte van het assortiment zal van de markt verdwijnen maar ze hebben een groot scala van van RVH geregistreerde homeopathische middelen, fyto - preparaten en vitamines
Ook de naam Bloem is bij velen bekent. Met regelmaat geven zij een folder uit die dan bij u in de brievenbus wordt bezorgd. U kunt tevens bij Bloem (in Winschoten ) terecht voor een consult

Met vriendelijke groeten,

Alle medewerkers van drogisterij Aiking

de service- en adviesdrogist

 
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2002