De homeopathie is de 18e eeuw "uitgevonden" door Samuel Hahnemann. Hij ontdekte de beginselen van de homeopathie nl. de specifieke betrekking tussen ziekte en geneesmiddel die hij uitdrukte in de stelling "similia similibus curentur ( de ziekte wordt door het haar gelijk - soortige geneesmiddel genezen) 

Het was bekent, dat arbeiders die zich in de kininefabrieken met het fijnstampen van de chinabast bezig hielden, door eigenaardige koortsen werden overvallen. Deze koortsen hadden een grote overeenkomst met een malariakoortsaanval ; rillingen, droge hitte met hoofdpijn, gevolgd door zweten. Hij legde verband tussen de symptomen van chinabast als hij dit innam en de symptomen van malaria. Door steeds kleinere hoeveelheden chinabast in te nemen testte hij de reactie ervan op zijn eigen lichaam uit.

Dit was voor Hahenemann het uitgangspunt voor verdere, uitgebreide en telkens herhaalde proefnemingen met tal van andere geneeskrachtige stoffen op zichzelf en anderen. Hij heeft zijn bevindingen beschreven in het klassieke werk "Organon de Heilkunst" (1810)

Het geniale van Hahnemann  was dat hij het potentieren ontdekte, wat betekent dat, als de patiŽnt het gepotentieerde geneesmiddel innam, hij niet ziek werd van het geneesmiddel maar de ziekte bestreed met het daaraan gelijkende geneesmiddel  

Dit is eigenlijk zeer beknopt de basis van de homeopathie. 

In de homeopathie ziet men, na de stofnaam een letter b.v. een D, een C of een LM en hierna volgt een getal. Een voorbeeld is Aconitum D6. Wat betekent dat nu...? 

Aconitum is de naam van een plant nl. de Monnikskap, D ( decimaal = X10 ) betekent de "verdunning" en de 6 betekent hoeveel keer dit verdunt is                                                            Hetzelfde kunnen we nu zeggen van C ( centicimaal = X100 )  waarbij het getal erachter aangeeft hoevaak dit is gebeurd.

Het gaat nu te ver om aan te geven wat het verschil in werking is, maar wij geven hierover graag uitleg of u kunt uw vraag aan uw homeopaat stellen. Wilt u meer weten dan kunt u natuurlijk ook reageren op onze speciale reactie site.

 

 

Met vriendelijke groeten,                                                                                                                                                     

Alle medewerkers van drogisterij Aiking

de service- en adviesdrogist

 

 
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2002